Vim ile PHP geliştirme yapabilmek için gerekli olan eklentiler ve kısayollarım için kendime bıraktığım notlar.

Bu ayarlara başlamadan önce bu sayfadan kendime referans aldım. Bu adresi de kendime not olarak bırakıyorum.

Refactor

Kullandığım eklenti

https://github.com/adoy/vim-php-refactoring-toolbox

Kısayollar

nnoremap <unique> <Leader>rlv :call PhpRenameLocalVariable()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>rcv :call PhpRenameClassVariable()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>rm :call PhpRenameMethod()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>eu :call PhpExtractUse()<CR>
vnoremap <unique> <Leader>ec :call PhpExtractConst()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>ep :call PhpExtractClassProperty()<CR>
vnoremap <unique> <Leader>em :call PhpExtractMethod()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>np :call PhpCreateProperty()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>du :call PhpDetectUnusedUseStatements()<CR>
vnoremap <unique> <Leader>== :call PhpAlignAssigns()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>sg :call PhpCreateSettersAndGetters()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>cog :call PhpCreateGetters()<CR>
nnoremap <unique> <Leader>da :call PhpDocAll()<CR>

Devam Edecek…